top of page
alanya-shipyard-tersane-sketch-turkey-hand-drawn-illustration-isolated-white-background-15

ALANYA VISA CONSULTANCY

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir.

İkamet izni Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur. Başvurusunu tamamlayan yabancılar sistem tarafından belirlenen randevu gününde, yaşamak istedikleri ilde bulunan il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmalıdırlar. Geçerli bir mazereti olmaksızın randevu gününde il/ilçe göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunmayan yabancılar, hiç başvuruda bulunmamış sayılırlar. Geçerli mazeretin tespitinde idarece bir takım bilgi ve belgeler talep edilebilir. İkamet izni uzatma başvuruları da kural olarak aynı usulle yapılmaktadır.

2.jpg
200124000142_182690.jpg
About Me
50-Beautiful-and-Minimalist-Presentation-Backgrounds-040.jpg

bilgi

ВНЖ В ТУРЦИИ

Обеспечение одновременного  применения национального законодательства и международного права имеет важное значение с точки зрения предотвращения нарушений прав человека и создание для людей достойной системы. В данном контексте, находящиеся в нашей стране, иностранцы имеют различные права и обязанности. В рамках этих прав и обязанностей вид на жительство формирует законные основания пребывания иностранцев в нашей стране.      

Согласно Закону №6458 «Об иностранцах и международной защите» вид на жительство относится к документу, разрешающему находиться на территории Турции. Выдаваемый в компетентных органах власти, этот документ дает право иностранным гражданам жить в нашей стране в течение определенного периода времени и в определенном месте. Представляющий важность с точки зрения обеспечения и  поддержания общественного порядка, вид на жительство выдается при условии подачи заявления иностранным лицом, а также предоставлении всех необходимых документов, имеющих отношение к требуемому для получения типу такого вида разрешения.

 • возможность лечения в местных больницах по страховке (страховка приобретается отдельно);

 • возможность приобрести автомобиль или другой транспорт, получить местные права;

 • оформлять кредиты и ипотеку;

 • обучать ребенка в государственной школе;

 • пользоваться скидками на вход на достопримечательности по ценам для граждан.

 • пользоваться скидками на вход на достопримечательности по ценам для граждан.

1.jpg

Что запрещает туристический ВНЖ:

 • запрещено участие в выборах;

 • нет права на трудоустройство и работу (если вас поймают, то депортируют);

 • Право на работу есть только у тех, кто получил ВНЖ путем открытия рабочей визы напрямую от работодателя.

 • Разрешение на проживание в Турции может быть краткосрочным и долгосрочным. Все зависит от причин, побудивших вас проживать в стране, далее мы рассмотрим информацию по получению долгосрочного ВНЖ. Если вас интересует ВНЖ краткосрочное сроком на 3 месяца, то в конце статьи вы найдете ссылку на требования по получению именно такого вида и так как его получить довольно просто, в данной статье мы его рассматривать не будем.

 • Например,купить карту для посещения музеев в Стамбуле за 70 лир, а не за 375 лир 

 • бесплатно изучать английский и/или турецкий;

 • получить Шенгенскую визу;

 • получить разрешение на использование дронов в Турции;

 • после получения ВНЖ вы становитесь налоговым резидентом Турции и обязаны платить

 • налоги (в случае вашего проживания на территории страны более полугода в календарном году).

3.jpg
Services
bg_bggenerator_com.jpg

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ И ПРАЙС ЛИСТ

Здравствуйте! мы хотим ответить на часто задаваемые вопросы про расценку наших услуг перевода и заключений в нотариусе. расценки цен сегодняшнего дня.

 1. Перевод паспорта+ заверение в нотариусе   250 лир

 2. Перевод свидетельство о рождении+ заверение в нотариусе  300 лир

 3. Перевод свидетельство о браке+заверение в нотариусе   300 лир

 4. Перевод свидетельство о расторжении брака+ заверение в нотариусе  300 лир

 5. Согласие + 650 лир

Один шаг отделяет вас от постоянной проживании в Турции, сделайте этот шаг приходите к нам.  Цена включает в себя и перевод апостиля

EVRAK ÇEVİRİLERİ VE ÜCRETLERİ

Merhaba! Tercüme hizmetlerimizin fiyatlandırılması ve noter görüşleri hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlamak istiyoruz. bugünün fiyat teklifleri.

 1. Pasaport tercümesi + noter tasdikli 250 lira

 2. Doğum belgesi tercümesi + noter tasdikli 300 lira

 3. Evlilik cüzdanı tercümesi + noter tasdikli 300 lira

 4. Boşanma belgesi + noter tasdikli tercümesi 300 lira

 5. Muvafakatname + noter tasdikli 650 lira

Türkiye'den ikamet izni almak için bu adımı atın ve bize gelin.

Fiyata apostil tercümesi dahildir.

TRANSLATE DOCUMENTS AND PRICE LIST

Hi! We would like to answer frequently asked questions about the pricing and notary opinions of our translation services. today's quotes.

 1. Notarized and Passport translation  250 lira

 2. Notarized and Birth certificate translation  300 lira

 3. Notarized and Marriage certificate translation  300 TL

 4. Notarized and Divorce certificate  300 TL

 5. Notarized and Consent  650 lira

Take this step and come to us to get a residence permit in Turkey.

Apostille translation is included in the price.

200095900437_244158.jpg
5.jpg
200070000423_418273.jpg

apostıl

Son zamanlarda en sık sorulan soruların başında ‘’APOSTİL’’ ile alakalı sorular gelmektedir. Burda yazdığım bilgiler tamamen kendi düşüncelerim ve edindiğim tecrübelerdir. En önemli konu şu kendi yaşadığınız ülke dışına çıkıyorsanız kendinizle birlikte getirdiğiniz tüm belgeleri ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili organlarından uluslararası geçerli olması için apostil ettirmeniz gerekmektedir.

Bu sözlerimden de anlaşıldığı gibi <<APOSTILLE>> ‘’belgelerin uluslararası geçerliliği olması için kendi ülkenizin yetkili organlarınca onaylanan mühürlü belgedir.’’

Ayrıca apostil orijinal belge üzerine mi olması lazım veya orijinal belgenin fotokopisinin üzerine mi olması lazım soruların cevabı, Türkiye’de oturum izni almak için belgenizin fotokopi mi! Orijinal mi! gibi düşünceye kapılmanıza gerek yok. Belgenizin sadece apostilli olması yeterli.

Evrakları apostilli olmadığı için sadece bu belgelerini apostil ettirmek için kendi ülkesine gidip gelen kişilerle de karşılaştım. Hem zaman kaybının önlenmesi hemde ekonomik olarak zarara uğramamanız için kesinlikle kendi ülkenizden evraklarınızı apostil ettiriniz.

FB_IMG_1605899160808.jpg
çocuk-ikameti.jpg

                    RESIDENT PERMIT IN TURKEY 

Providing parallelism in practise of international law and national law rules has a place in creating a system respecting human dignity and in preventing violations of human rights. Within this scope, foreigners in our country have various rights and obligations. Residency permits form a legal basis for the stay of foreigners in our country within the framework of these rights and obligations.

According to the Law on Foreigners and International Protection No. 6458, a residence permit document shall stand for the permit issued for the purpose of staying in Turkey. This document granted by competent authorities entitles the right to reside in a specific location in Turkey for a given period of time. Residence permit which is of great importance in terms of the provision and protection of public order shall be issued following the request and application by the foreigner together with the required documents providing s/he fulfils the related conditions.

Residence permit is a permit which is issued to the foreigners who want to stay in Turkey. It is obligatory for foreigners who want to stay in our country for more than the allowed time of visa, visa exemption or ninety days to apply for a residence permit type that they believe they meet the requirements of through the e-residence system. Foreigners who completed their applications should be present at the provincial/district migration management directorates in the province they want to live in on the day of appointment determined by the system. Foreigners who are not present at the provincial/district migration management directorates on the day of appointment without a valid reason are deemed to have not applied at all. In determining the valid reason, management may ask for some information and documents. As a rule, residence permit extension applications are done according to the same principles.

1 (1).jpg
4.jpg
bottom of page